Nora Lindefrakt AB

Servicepartner inom Transport, Logistik, Miljö, Bygg & Anläggning.
NLF är ett serviceföretag med 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och materialleveranser med huvudkontor i Lindesberg. Företaget ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer.

Växelnummer 0581-845 00
Jour slamsug 070-542 88 63

Angående beredskap och förhindrande av virussmitta Corona Covid-19

PÅ NLF har vi haft diskussioner på hur vi bör agera avseende vår egen beredskap
för att inte bidra till en utökad smittspridning av virus. Vår huvudinriktning är att följa
de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och 1177 ger.

Därför kommer vi för en tid framöver agera enligt följande:

 

  • Vi hälsar med en vinkning, kroppskontakt skall undvikas
  • Vi kommer undvika möten och besök som inte är noga utvalda
  • Vi kommer föredra att sprida information via mail eller telefon i så lång utsträckning det går
  • Vi håller oss på minst en meters avstånd från andra människor
  • Vi tvättar händerna ofta och använder handsprit när detta finns
  • Vi håller oss hemma vid minsta symptom och meddelar närmaste chef om detta, därefter kontaktar vi 1177 för instruktioner

Aktuellt

 

Nora-Lindefrakt tecknar betydande avtal med Svevia

NLF har tillsammans med Svevia ingått avtal om vinter och sommaruppdrag. Avtalet sträcker sig fyra år med option på ett plus ett år. NLF blir genom detta avtal Svevias största vinteraktör i Norra länsdelen. Vi är mycket nöjda med att ha knutit ett samarbete som är...

Information

Containerbokning

Gör din bokning av container via vårt formulär.

ÖPPETTIDER KONTORET

Måndag-Torsdag 07.00-16.30
Fredag 07.00-16.00

DAG FÖRE RÖD DAG, JULAFTON, NYÅRSAFTON OCH MIDSOMMARAFTON 07.00-14.30

Transportbokning

Kontakta oss via mail med din transportbokning

order@noralindefrakt.se

Öppettider Yxe täkten

Måndag-Fredag: 06.30-16.30

DAG FÖRE JULAFTON, NYÅRSAFTON OCH MIDSOMMARAFTON 06.30-14.30