Fjärr / industri & ADR

NLF´s Fjärr/Distribution och special kännetecknas av stor flexibilitet, en nära kontakt med kunden, snabba besked, leveranssäkerhet och framförallt håller vi vad vi lovar!

Din partner för pålitliga leveranser

Fjärrtransport och Industriella Lösningar

NLF erbjuder de flesta typer av fordon och fordonskombinationer för att tillgodose dina önskemål och behov. Allt från små pick-uper till fordon med kapell, skåp, kran, eller bakgavelhiss för lastning och lossning. Vi har också maskintrailers som klarar riktigt tunga och breda transporter.

Vi använder oss av fordonskommunikation från Vehco AB. Ordern går direkt till fordonets handdator vilket ger chauffören all nödvändig information som behövs för att utföra uppdraget.Transportledningen får fortlöpande information från fordonet och därmed full kontroll över planering med status, ändrad orderdata, fordonets aktuella position mm. Positionsringen sker med GPS.

Vi utför även ADR- transporter av explosivt gods och farligt avfall. Dessa transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören, transportledning och administration. Vi förfogar över ett antal ADR/EXIII och EXII-certifierade fordon. För att säkerställa god kvalitet och de krav som ställs enligt ADR har vi en egen säkerhetsrådgivare för väg.

Varför välja oss

Det får du när du jobbar med os

Flexibilitet och anpassning

Vi skräddarsyr våra lösningar för att passa dina unika behov och önskemål. Oavsett storlek eller omfattning på ditt projekt kan vi erbjuda de rätta

Säkerhet och Kvalitet

Med våra ADR-certifierade fordon och dedikerade säkerhetsrådgivare garanterar vi säker och pålitlig hantering av explosiva ämnen och farligt avfall.

Effektiv kommunikation

Vår användning av modern fordonskommunikation ger dig full insyn och kontroll över dina leveranser, från order till leverans.

Säkerhet i första hand

Vi utför även ADR- transporter av explosivt gods och farligt avfall

Vi utför även ADR-transporter av explosivt gods och farligt avfall, vilket är en ytterst krävande uppgift som kräver den högsta nivån av säkerhet och expertis. Vid sådana uppdrag står säkerheten i första hand, och vi är fullt medvetna om de höga krav som ställs på oss.

För att möta dessa utmaningar disponerar vi över en flotta av ADR/EXIII och EXII-certifierade fordon som är specifikt utformade för att hantera farligt gods och material. Dessa fordon är utrustade med säkerhetssystem och följer stränga föreskrifter för transport av explosiva och farliga ämnen.

För att ytterligare garantera kvaliteten och säkerheten i våra ADR-transporter har vi en egen säkerhetsrådgivare för väg som är specialiserad på att hantera farligt gods. Denna expert är ansvarig för att säkerställa att alla våra ADR-transporter följer de strängaste föreskrifterna och att säkerheten är på högsta nivå.

"Som delägare hos Nora Linde Frakt har jag upplevt en unik gemenskap och en stark känsla av att vara en del av något större. Här delar vi resurser, kompetenser och framgångar på ett sätt som jag inte tidigare har upplevt i branschen. Det är en fantastisk känsla att vara en del av detta engagerade och kompetenta team."

Name Efternamn

Delägare i XXXXX