Drivmedelstillägg

Till följd av säkerhetsläget i Europa och de därmed kraftigt fluktuerande drivmedelspriserna inför Nora Linde Frakt ett drivmedelstillägg (DMT) från 220501
även på miljötransporter

Drivmedelstillägg

Information

Till följd av säkerhetsläget i Europa och de därmed kraftigt fluktuerande drivmedelspriserna inför Nora Linde Frakt ett drivmedelstillägg (DMT) från 220501 även på miljötransporter.

Drivmedelstilläggets nivå bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

På så sätt blir det lättare för oss som leverantör, men också Er som kunder att få rätt pris löpande, oavsett om drivmedlet ökar eller sjunker i pris.

Detta är alltså ingen prishöjning utan endast införande av en rörlig del på transportpriset som justeras månadsvis.

Vi använder basmånad december 2021 som utgångspunkt.

Har du frågor om detta så kontakta oss gärna.

Fjärr & Distribution 2024

20,89

%

Januari

13,37

%

Februari

13,97

%

Mars

13,40

%

April

13,67

%

Maj

12,13

%

Juni

11,42

%

Juli

Miljö 2024

6,70

%

Januari

0

%

Februari

0

%

Mars

0

%

April

0

%

Maj

0

%

Juni

0

%

Juli