DRIVMEDELSTILLÄGG

Angående drivmedelstillägg

Till följd av säkerhetsläget i Europa och de därmed kraftigt fluktuerande drivmedelspriserna inför Nora Linde Frakt ett drivmedelstillägg (DMT) från 220501 även på miljötransporter. Drivmedelstilläggets nivå bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. På så sätt blir det lättare för oss som leverantör, men också Er som kunder att få rätt pris löpande, oavsett om drivmedlet ökar eller sjunker i pris. Detta är alltså ingen prishöjning utan endast införande av en rörlig del på transportpriset som justeras månadsvis. Vi använder basmånad december 2021 som utgångspunkt.

Har du frågor om detta så kontakta oss gärna.

Fjärr & Distribution 2024

Januari 20,89%
Februari

13,4%

Mars 14,0%
April 13,4%
Maj 13,67%
 

 

 

Miljö 2024

Januari 6,70%
Februari 0%
Mars 0%
April 0%
Maj 0%