DRIVMEDELSTILLÄGG

Angående drivmedelstillägg

Till följd av säkerhetsläget i Europa och de därmed kraftigt fluktuerande drivmedelspriserna inför Nora Linde Frakt med dotterbolag, ett drivmedelstillägg (DMT) från 220501. Drivmedelstilläggets nivå bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. På så sätt blir det lättare för oss som leverantör, men också Er som kunder att få rätt pris löpande, oavsett om drivmedlet ökar eller sjunker i pris. Detta är alltså ingen prishöjning utan endast införande av en rörlig del på transportpriset som justeras månadsvis. Vi använder basmånad december 2021 som utgångspunkt. 

Denna förändring gäller för de tjänster och transporter inom miljö, spol och slamsugning och kommer redovisas på en egen rad på fakturan. Har du frågor om detta så kontakta oss gärna. 

Fjärr & Distribution 2023

Januari 24,77%
Februari 25,10%
Mars 22,69%
April 20,92%
Maj 19,77%
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober

  

November
December

 

 

Spol och slamsug 2023

Januari 15,87%
Februari 17,89%
Mars 16,06%
April 16,37%
Maj 15,30%
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober   
November
December

 

 

Miljö 2023

Januari 10,22%
Februari 10,52%
Mars   8,34%
April   6,73%
Maj   5,68%
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober   
November
December