Vi kan glädjande meddela att vi fått fortsatt förtroende att utföra spolning och slamsug av VA-ledningar åt Samhällsbyggnad Bergslagen.
Avtalet sträcker sig till 2021-04-30