Nora Lindefrakt AB

Servicepartner inom Transport, Logistik, Miljö, Bygg & Anläggning.
NLF är ett serviceföretag med 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och materialleveranser med huvudkontor i Lindesberg. Företaget ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer.

Växelnummer 0581-845 00
Jour slamsug 070-542 88 63

Angående beredskap och förhindrande av virussmitta Corona Covid-19

PÅ NLF har vi haft diskussioner på hur vi bör agera avseende vår egen beredskap
för att inte bidra till en utökad smittspridning av virus. Vår huvudinriktning är att följa
de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och 1177 ger.

Därför kommer vi för en tid framöver agera enligt följande:

 

  • Vi hälsar med en vinkning, kroppskontakt skall undvikas
  • Vi kommer undvika möten och besök som inte är noga utvalda
  • Vi kommer föredra att sprida information via mail eller telefon i så lång utsträckning det går
  • Vi håller oss på minst en meters avstånd från andra människor
  • Vi tvättar händerna ofta och använder handsprit när detta finns
  • Vi håller oss hemma vid minsta symptom och meddelar närmaste chef om detta, därefter kontaktar vi 1177 för instruktioner

Aktuellt

 

NLF erbjuder HVO i våra tankstationer! 

Idag är Sveriges transportsystem beroende av fossila bränslen och endast 4 – 6 % av allt bränsle i Sverige är förnybart. Inrikestransporter står för nära en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och för att minska denna påverkan har Sverige satt upp mål om att ha en fossilfri oberoende fordonsflotta redan 2030 vilket gör att vi redan nu väljer att övergå till fossilfria bränslen.

 Vi kan nu glädjande meddela att vi har en leverantör av HVO till våra tankstationer i Fellingsbro och Nora

 HVO är en helt förnybar diesel som är utvecklad för att minska klimatpåverkan från transporter och har flera fördelar jämfört med fossil diesel.Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2). Det kan blandas med vanlig diesel och ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ.

Avsevärd mindre partikelemission som minskar belastningen på fordonets partikelfilter, vilket i sin tur ofta innebär en mindre förbrukning.
Fordon som kör på HVO släpper ut koldioxid som absorberas av växter som sedan kan omvandlas till nya råvaror.
På så vis får man ett nettonollutsläpp av koldioxid.

 

Nora-Lindefrakt tecknar betydande avtal med Svevia

NLF har tillsammans med Svevia ingått avtal om vinter och sommaruppdrag. Avtalet sträcker sig fyra år med option på ett plus ett år. NLF blir genom detta avtal Svevias största vinteraktör i Norra länsdelen. Vi är mycket nöjda med att ha knutit ett samarbete som är...

Nora-Lindefrakt tecknar ramavtal med Peab Asfalt

NLF skall enligt ramavtalet vara en av PEABs leverantörer av asfaltsmassa. Avtalet sträcker sig två år med option på ytterligare ett år. Detta samarbete är mycket välkommet och vi ser fram mot att få leverera högsta service till vår kund. Frågor om avtalet besvaras av...

Nora-Lindefrakt tecknar ramavtal med Örebro kommun

Efter en lång process med begäran om överprövning etc så har vi nu tecknat avtal med Örebro Kommun gällande ramavtal för: • Anläggningsmaskiner inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-02-19 • Anläggningstransporter inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-03-26...

Information

Containerbokning

Gör din bokning av container via vårt formulär.

ÖPPETTIDER KONTORET

Måndag-Torsdag 07.00-16.30
Fredag 07.00-16.00

DAG FÖRE RÖD DAG, JULAFTON, NYÅRSAFTON OCH MIDSOMMARAFTON 07.00-14.30

Transportbokning

Kontakta oss via mail med din transportbokning

order@noralindefrakt.se

Öppettider Yxe täkten

Måndag-Fredag: 06.30-16.30

DAG FÖRE JULAFTON, NYÅRSAFTON OCH MIDSOMMARAFTON 06.30-14.30