Om Nora-Lindefrakt AB

NLF är ett serviceföretag med 78 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och materialleveranser med huvudkontor i Lindesberg.

Företaget ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer. NLF agerar marknads-, ekonomi- och administrationsavdelning åt alla delägare. Vårt fokus är på våra kunder och de uppdrag vi anförtrotts att utföra.

Våra totala resurser uppgår till ca 80 fordon och maskiner. NLF:s delägare och deras 70 anställda samt företagets 12 tjänstemän håller verksamheten löpande, vilken omsätter ca 150 mkr.

Alla våra uppdrag utförs enligt Alltrans 2007, om inte annat uppges.
Klicka här för att läsa Alltrans 2007.

Dotterbolag

I koncernen ingår även dotterbolagen Nora Åkeri AB och Lindesbergs Återvinning AB.