Om företaget

Kort om oss

NLF är ett serviceföretag med 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och material leveranser med huvudkontor i Lindesberg

 

Företaget ägs av 32 åkerier och maskinentreprenörer. NLF agerar marknads-, ekonomi- och administrationsavdelning för alla delägare. Vårt fokus är på att göra våra kunder nöjda inom de uppdrag vi anförtrotts att utföra.

 

Våra totala resurser uppgår till ca 150 fordon och maskiner. NLF:s delägare och deras anställda samt företagets 12 tjänstemän håller verksamheten löpande, vilken omsätter ca 180 mkr (2019).

  

Våra dotterbolag Nora Åkeri och Lindesbergs Återvinning AB
Vi stöttar giving people, flexbert & aktiv skola