Om företaget

NLF är ett serviceföretag med 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och materialleveranser med huvudkontor i Lindesberg.

Företaget ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer. NLF agerar marknads-, ekonomi- och administrationsavdelning åt alla delägare. Vårt fokus är på våra kunder och de uppdrag vi anförtrotts att utföra.

Våra totala resurser uppgår till ca 130 fordon och maskiner. NLF:s delägare och deras anställda samt företagets 12 tjänstemän håller verksamheten löpande, vilken omsätter ca 150 mkr.

Dotterbolag