Om företaget

Kort om oss

Nora-Lindefrakt AB är ett serviceföretag med 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och material leveranser med huvudkontor i Lindesberg.

 

Företaget ägs av 32 åkerier och fordonsägare. Nora-Lindefrakt AB agerar marknads-, ekonomi- och administrationsavdelning för alla delägare. Vårt fokus är på att göra våra kunder nöjda inom de uppdrag vi anförtrotts att utföra.

 

Våra totala resurser uppgår till ca 150 fordon och maskiner. Nora-Lindefrakt AB’s delägare och deras anställda samt företagets 12 tjänstemän håller verksamheten löpande. Årsomsättningen för 2019 uppgick till 180 mkr.

 

 

 

Våra dotterbolag Nora Åkeri och Lindesbergs Återvinning AB
Vi är stolta sponsorer till LIF Lindesberg, giving people, flexbert & aktiv skola