Den upphandling och vars ursprungliga tilldelning överprövades, har nu avgjorts i Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten håller fast vid den ursprungliga tilldelningen och NLF står nu som första leverantör enligt ramavtalet.
Avtalet löper i 2 år med option på ytterligare 2 år.
VI är mycket glada över utfallet och att frågan är löst och ser fram emot samarbetet med SBB i vår hemregion.

Frågor om avtalet besvaras av kundansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand
VD