NLF har tecknat avtal med SBB gällande vinterväghållning. I uppdraget ingår plogning och halkbekämpning i 30 delområden.
Startdatum är 2019-10-01
Slutdatum är 2021-09 30 med förlängning 1+1

Frågor om avtalet svaras av Staffan Sandberg