NLF skall enligt ramavtalet vara en av PEABs leverantörer av asfaltsmassa.

Avtalet sträcker sig två år med option på ytterligare ett år.

Detta samarbete är mycket välkommet och vi ser fram mot att få leverera högsta service till vår kund.

Frågor om avtalet besvaras av kundansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand

VD