NLF har tillsammans med Svevia ingått avtal om vinter och sommaruppdrag.

Avtalet sträcker sig fyra år med option på ett plus ett år.

NLF blir genom detta avtal Svevias största vinteraktör i Norra länsdelen. Vi är mycket nöjda med att ha knutit ett samarbete som är betydande i både omfattning och tidslängd.

Frågor om avtalet besvaras av kundansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand

VD