Efter en lång process med begäran om överprövning etc så har vi nu tecknat avtal med Örebro Kommun gällande ramavtal för:

• Anläggningsmaskiner inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-02-19
• Anläggningstransporter inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-03-26

Det är mycket glädjande att vi kan möta behovet i Örebro gällande dessa typer av uppdrag.
NLF kan genom detta avtal påvisa att vi håller hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Frågor om avtalet besvaras av kundansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand
VD