Glädjande kan vi meddela att NLF blir en av totalt tre leverantörer, för att i avropsförfarande leverera samtligt grus och bergmaterial till Örebro kommun och Futurums fastigheter.
Vi känner oss hedrade för detta förtroende och ser att detta förstärker vår närvaro i Örebroregionen. Detta borgar också för att vår bergtäkt och organisation håller en hög kvalitet.
Avtalet börjar gälla 1 juli 2020 och gäller i fyra år och motsvarar ca 12 msek/år
Vi ser fram mot detta utvidgade samarbete med Örebro kommun.

Frågor om avtalet besvaras av affärsområdesansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand

VD