NLF har tecknat avtal med SBB gällande dikesslåtter. I uppdraget ingår dikesslåtter i samtliga kommuner.
Startdatum är 2019-06-01
Slutdatum är 2021-05-31 med förlängning 1+1

Frågor om avtalet besvaras av Staffan Sandberg