Idag är Sveriges transportsystem beroende av fossila bränslen och endast 4 – 6 % av allt bränsle i Sverige är förnybart. Inrikestransporter står för nära en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och för att minska denna påverkan har Sverige satt upp mål om att ha en fossilfri oberoende fordonsflotta redan 2030 vilket gör att vi redan nu väljer att övergå till fossilfria bränslen.
HVO är en helt förnybar diesel som är utvecklad för att minska klimatpåverkan från transporter och har flera fördelar jämfört med fossil diesel.Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2). Det kan blandas med vanlig diesel och ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ.
Avsevärd mindre partikelemission som minskar belastningen på fordonets partikelfilter, vilket i sin tur ofta innebär en mindre förbrukning. Fordon som kör på HVO släpper ut koldioxid som absorberas av växter som sedan kan omvandlas till nya råvaror. På så vis får man ett nettonollutsläpp av koldioxid.