Vi kan glädjande meddela att vi får fortsätta
sköta drift och underhåll på återvinningscentralerna
åt Samhällsbyggnad Bergslagen, i Lindesbergs och Nora kommun.