Ny VD!

Fredrik Sand, 45 år, har anställts som ny VD hos NLF Nora-Lindefrakt AB. Han tillträder den 1 november 2018. Fredrik är civilekonom och har en bred erfarenhet från Bring, Transportstyrelsen och DHL. Vi hälsar Fredrik varmt välkommen!

Förnyat avtal!

Vi kan glädjande meddela att vi får fortsätta sköta drift och underhåll på återvinningscentralerna åt Samhällsbyggnad Bergslagen, i Lindesbergs och Nora kommun.

Ny webbplats från Ready Digital

Nu har vi fått en modernare och mer användarvänlig webbplats, byggd av digitalbyrån Ready Digital i Växjö. Ready Digital är en partner med fokus på affärsdrivande digitala lösningar. De är en stolt partner till DI Gasell 2018 och har över 5000 kunder. En perfekt...

VD Rekryteringen fortskrider!

Med tanke på att det är semesterperiod, ser vi att det drar ut på tiden innan alla intervjuer är klara. Styrelsen har därför beslutat att Mats Brindbergs, idag styrelseledamot,  tillfälligt går in som VD från och med 1/9, tills Jessicas ersättare kan tillträda. Jan...

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året, men här i Sverige från den 25 maj. Kraven på hur vi som företag får hantera dina personuppgifter skärps. Dina personuppgifter används aldrig för...