SAMGÅENDE M4 GRUPPEN AB OCH NORA LINDE FRAKT AB

Företagens styrelser har enats om att inleda en process där förutsättningarna för ett samgående utvärderas. Båda företagen är starka och väl etablerade på marknaden. Ett sammanslaget företag kommer att omsätta 1,6 miljarder kronor, ha mer än 1200 personer sysselsatta...

FREDRIK FIRAR TVÅ ÅR SOM VD

Nora-Lindefrakt har genomgått en fantastisk utveckling både vad gäller ansökningar om delägarskap, hållbara kundavtal och en geografisk utökning. Att jag fått vara en del av NLF och tillsammans med medarbetare, delägare och kunder fått följa en fantastisk tillväxtresa...

HVO I VÅRA TANKSTATIONER

Idag är Sveriges transportsystem beroende av fossila bränslen och endast 4 – 6 % av allt bränsle i Sverige är förnybart. Inrikestransporter står för nära en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och för att minska denna påverkan har Sverige satt upp mål...

NLF tecknar ramavtal med Örebro kommun och Futurum

Glädjande kan vi meddela att NLF blir en av totalt tre leverantörer, för att i avropsförfarande leverera samtligt grus och bergmaterial till Örebro kommun och Futurums fastigheter. Vi känner oss hedrade för detta förtroende och ser att detta förstärker vår närvaro i...