Nora-Lindefrakt tecknar ramavtal med Peab Asfalt

NLF skall enligt ramavtalet vara en av PEABs leverantörer av asfaltsmassa. Avtalet sträcker sig två år med option på ytterligare ett år. Detta samarbete är mycket välkommet och vi ser fram mot att få leverera högsta service till vår kund. Frågor om avtalet besvaras av...

Nora-Lindefrakt tecknar ramavtal med Örebro kommun

Efter en lång process med begäran om överprövning etc så har vi nu tecknat avtal med Örebro Kommun gällande ramavtal för: • Anläggningsmaskiner inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-02-19 • Anläggningstransporter inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-03-26...

Förnyat avtal!

Vi kan glädjande meddela att vi får fortsätta sköta drift och underhåll på återvinningscentralerna åt Samhällsbyggnad Bergslagen, i Lindesbergs och Nora kommun.