Nora-Lindefrakt tecknar ramavtal med Örebro kommun

Efter en lång process med begäran om överprövning etc så har vi nu tecknat avtal med Örebro Kommun gällande ramavtal för: • Anläggningsmaskiner inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-02-19 • Anläggningstransporter inkl förare. Avtalet sträcker sig till 2023-03-26...

Förnyat avtal!

Vi kan glädjande meddela att vi får fortsätta sköta drift och underhåll på återvinningscentralerna åt Samhällsbyggnad Bergslagen, i Lindesbergs och Nora kommun.