Aktuellt 

210920

 NLF UTÖKAR SAMARBETET MED THOMAS BETONG

 

Tillsammans med Thomas Betong startar vi nu upp leveranserna i Sörmland under vår regi. Fem fordon skall möta marknadens behov av färdig betong i regionen och utgår från Vagnhärad och Nyköping.

Nora Lindefrakt kommer även utöka i Örebroområdet med en 14 kubiks betongtrailer. Detta kommer möjliggöra att vi har möjlighet att transportera nästan dubbel volym i ekipaget jämfört med traditionella fordon.

Tillsammans med de numera, åtta fordon vi har i Örebroområdet, så är vi därmed Thomas Betongs störste enskilde leverantör av transporter.

Att få möjligheten att växa tillsammans med våra kunder, ger oss en viktig kvittens på att vi är en pålitlig och kompetent samarbetspartner.

Vi är otroligt nöjda för förtroendet.

 

Frågor om betongtransporter besvaras av affärsområdesansvarig John Lindh.

 

 

Fredrik Sand

VD

 

NLF TECKNAR STORT AVTAL MED THOMAS BETONG

  

Mycket glädjande kan jag nu meddela att Nora-Lindefrakt AB har tecknat ett avtal med Thomas Betong i Örebro avseende tillhandahållande av sju betongbilar meddelar Fredrik Sand, VD på Nora-Lindefrakt AB.

Avtalet innebär att Nora-Lindefrakt AB skall leverera Thomas Betongs produkter inom flytande betong i Örebro och Hallsbergregionen. NLF kommer att under Thomas Betongs logotyper och färger, befästa och utveckla den höga standard båda företagen identifierar sig med.

Enligt Fredrik Sand är detta en affär ett stort och intressant steg där NLF utvecklas både geografiskt och kompetensmässigt. Att växa tillsammans med Thomas Betong är en förmån vi är mycket stolta och tacksamma för, säger han.

Detta kan ses som en uppstart av ett helt nytt affärsområde där vi tidigare endast blygsamt varit aktiva inom. Avtalet gäller i tre år med start 1 januari 2021, avslutar Fredrik Sand.

Frågor om avtalet besvaras av affärsområdesansvarig  John Lindh.

 

Fredrik Sand
VD Nora-Lindefrakt AB

 

FREDRIK FIRAR TVÅ ÅR SOM VD

Nora-Lindefrakt har genomgått en fantastisk utveckling både vad gäller ansökningar om delägarskap, hållbara kundavtal och en geografisk utökning. Att jag fått vara en del av NLF och tillsammans med medarbetare, delägare och kunder fått följa en fantastisk tillväxtresa under de senaste två åren, med en ökning på närmare 19%, varav den största ökningen skett under rådande pandemi, är otroligt imponerande. För två år sedan klev jag in på Stafettgatan 3 i Lindesberg. Min första känsla var att det gick att ta på den familjära stämningen. Alla hade en fantastisk vänlig attityd och inställning, säger Fredrik Sand.

Enligt Fredrik syns det tydligt på ansvarstagandet och engagemanget i varje kunduppdrag. Hos NLF har alla ansvaret från första kundkontakt till utfört arbete och godkänd faktura. Vi har våra ansvarsområden men känslan att vilja hjälpa till och lösa problem gör att vi som oftast arbetar mycket bredare. Vi ser till att göra det som behövs helt enkelt”,  fortsätter Fredrik Sand.

Bolagets 80-åriga historia sitter djupt rotad i arbetskulturen och den är lätt att ta till sig som ny på jobbet. Att jag dessutom fått vara delaktig i den minnesbok som skrivits för att fira bolagets 80 år, av före detta journalisten Göran Karlsson är en ren lyckträff. Jag känner mig otroligt stolt över historien vi får bära, platsen där vi står idag och vägen vi tillsammans ska röra oss framåt på, säger Fredrik.

Försvarsmakten har en akronym, SOLO. Den står för Stanna, Observera, Lyssna, Ofta. Innebörden i de orden kan tolkas lite som man vill i det civila. Jag tolkar det som att det är viktigt att stanna upp lite, andas och reflektera. En paus för att kalibrera sin inre kompass. Det gör jag förmodligen för sällan. Som jag ser det är 80 år är bara början, tillsammans ska vi ta oss an minst 80 år till, avslutar han med ett stort leende.

Vi är Nora-Lindefrakt AB!

 

HVO I VÅRA TANKSTATIONER

Idag är Sveriges transportsystem beroende av fossila bränslen och endast 4 – 6 % av allt bränsle i Sverige är förnybart. Inrikestransporter står för nära en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och för att minska denna påverkan har Sverige satt upp mål om att ha en fossilfri oberoende fordonsflotta redan 2030 vilket gör att vi redan nu väljer att övergå till fossilfria bränslen.
HVO är en helt förnybar diesel som är utvecklad för att minska klimatpåverkan från transporter och har flera fördelar jämfört med fossil diesel.Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2). Det kan blandas med vanlig diesel och ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ.
Avsevärd mindre partikelemission som minskar belastningen på fordonets partikelfilter, vilket i sin tur ofta innebär en mindre förbrukning. Fordon som kör på HVO släpper ut koldioxid som absorberas av växter som sedan kan omvandlas till nya råvaror. På så vis får man ett nettonollutsläpp av koldioxid.

NLF tecknar ramavtal med Örebro kommun och Futurum

Glädjande kan vi meddela att NLF blir en av totalt tre leverantörer, för att i avropsförfarande leverera samtligt grus och bergmaterial till Örebro kommun och Futurums fastigheter.
Vi känner oss hedrade för detta förtroende och ser att detta förstärker vår närvaro i Örebroregionen. Detta borgar också för att vår bergtäkt och organisation håller en hög kvalitet.
Avtalet börjar gälla 1 juli 2020 och gäller i fyra år och motsvarar ca 12 msek/år
Vi ser fram mot detta utvidgade samarbete med Örebro kommun.

Frågor om avtalet besvaras av affärsområdesansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand

VD

Nora-Lindefrakt vinner Samhällsbyggnad Bergslagens upphandling av schakt och transporttjänster!

Den upphandling och vars ursprungliga tilldelning överprövades, har nu avgjorts i Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten håller fast vid den ursprungliga tilldelningen och NLF står nu som första leverantör enligt ramavtalet.
Avtalet löper i 2 år med option på ytterligare 2 år.
VI är mycket glada över utfallet och att frågan är löst och ser fram emot samarbetet med SBB i vår hemregion.

Frågor om avtalet besvaras av kundansvarig Staffan Sandberg.

Fredrik Sand
VD