Slamsug, Torrsug, Avloppsfilmning

Stopp i avloppet?
Vi hjälper dig!

Vi har en stor flotta av olika spol, sug och tankfordon.
Vi kör även allt flytande inkl ADR.

Ring för bokning Tel 0587-124 92

Journummer 070-542 88 63