Miljö & återvinning

Brett sortiment av fordon

Vi förfogar över ett 40-tal olika fordonsenheter, bland annat:

 • Komprimatorfordon
 • Liftdumperfordon
 • Lastväxlare
 • Fordon för slamsugning och spolning
 • ADR-Fordon för spillolja, syror mm
 • Skåpbil med ledningskamera
 • Torrsugningsfordon

Till dessa fordon finns det olika typer av behållare och containrar för att tillgodose kundens behov.

Vi har behållare på 240 till 660 liter samt containrar på 2,5 till 35 kubikmeter med eller utan täckning. NLF förfogar över flertalet lastväxlarfordon med släp och kran, vilket innebär att de sköter både lastning och lossning i egen regi.

Vi är inte endast en lokal transportör! Vi utför även längre transporter inom stora delar av Sverige.

Egen återvinningsanläggning ger effektiv återvinning:

NLF har egen återvinningsanläggning för industri- och byggavfall där vi sorterar, krossar och förädlar olika typer av restprodukter.

Anläggningen utvecklas fortlöpande och är idag miljögodkänd för att ta emot
50 000 ton avfall per år.

Vi har under åren byggt upp ett stort nätverk för avsättning av alla de produkter som genereras vid vår anläggning.

Vårt dotterbolag Nora Åkeri AB erbjuder spol, sug och slamtjänster. 

Deras effektiva torrsug är utrustad med den senaste tekniken och är perfekt för tex sugning/sanering av både våta och torra material vid byggen, industrier eller

vattenskador. Den kommer åt på känsliga eller små utrymmen tack vare sin precision. Den kan även flytta stora mängder vätska vid översvämningar eller liknande (by pass pump) Torrsugen kan även trycka material som ska tex läggas under grunder eller på tak ex. vis singel. Torrsugen når 5-6 våningar upp.

Med två mans betjäning utför torrsugaren kapacitetsmässigt högeffektiv bortsugning av grundläggningsmaterial, skapar arbetsschakt in under byggnader samt utför sanering av ex. vis:

 • Byggavfall
 • Torpargrunder
 • Singeltak
 • Trossbotten
 • Sot vid rengöring av panna
 • Sand & Kalkmaterial
 • Industridamm

Tillsammans blir vi en stark partner.