Miljö & återvinning

Brett sortiment av fordon

Nora Linde Frakt förfogar över flertalet lastväxlarfordon med släp och kran, vilket innebär att vi sköter både lastning och lossning i egen regi. Vi utför även längre transporter inom stora delar av Sverige. Till dessa fordon finns det olika typer av behållare och containrar för att tillgodose kundens behov. Vi har behållare på 240 till 660 liter samt containrar på 2,5 till 35 kubikmeter med eller utan täckning. 

återvinningsanläggning

Vi har en egen återvinningsanläggning för industri- och byggavfall där vi sorterar, krossar och förädlar olika typer av restprodukter. Anläggningen utvecklas fortlöpande och är idag miljögodkänd för att ta emot 50 000 ton avfall per år. Vi har under åren byggt upp ett stort nätverk för avsättning av alla de produkter som genereras vid vår anläggning.

Vill du veta mer kontakta säljare för Miljö och Återvinning, Agneta Grund 
0581-84514, ag@noralindefrakt.se

 

Vi förfogar bland annat över:

  • Komprimatorfordon
  • Liftdumperfordon
  • Lastväxlare