Miljö & återvinning

Brett sortiment av fordon

Till dessa fordon finns det olika typer av behållare och containrar för att tillgodose kundens behov. Vi har behållare på 240 till 660 liter samt containrar på 2,5 till 35 kubikmeter med eller utan täckning. NLF förfogar över flertalet lastväxlarfordon med släp och kran, vilket innebär att de sköter både lastning och lossning i egen regi. Vi är inte endast en lokal transportör! Vi utför även längre transporter inom stora delar av Sverige.

Egen återvinningsanläggning ger effektiv återvinning

NLF har egen återvinningsanläggning för industri- och byggavfall där vi sorterar, krossar och förädlar olika typer av restprodukter. Anläggningen utvecklas fortlöpande och är idag miljögodkänd för att ta emot 50 000 ton avfall per år. Vi har under åren byggt upp ett stort nätverk för avsättning av alla de produkter som genereras vid vår anläggning.

Vi förfogar bland annat över:

  • Komprimatorfordon
  • Liftdumperfordon
  • Lastväxlare