Grus, berg & naturmaterial

Vid vår fastighet i Yxe (88 ha), söder om Lindesberg, bedriver vi sedan 70-talet i egen regi en grus- och bergtäkt. Framför allt levererar vi bergmaterial och grus till anläggningsarbeten, vägar, byggen och även industrin. Eftersom vi är verksamma inom stora delar av Örebro län, samarbetar vi även med ett 15-tal andra täkter inom länet för att minimera transportavstånden.

NLFs delägare och deras fordon har tillgång till täkten dygnet runt.

Räkna ut materialåtgång

Här kan du snabbt räkna ut hur mycket material du behöver till t.ex. din dränering eller sandlåda.

Ange helt enkelt längd, bredd och djup på det “hål” du ska fylla med material. Klicka sedan på “Räkna” så får du svaret i kubikmeter.


Räkna

Exempel på vårt material från Yxe

Kullersten
Mursand/sandlådesand
8-16 Makadam