Tjänster

Grus, Berg & Naturmaterial

Vid vår anläggning i Yxe söder om Lindesberg, bedriver vi i egen regi en bergtäkt. Vi levererar berg och grusmaterial till anläggningsarbeten, vägar, byggen och även industrin, exempelvis betong- och asfaltverk.

Anläggning & Maskin

På transportsidan erbjuder vi ett brett sortiment av fordonskombinationer för att uppfylla varje kunds behov och önskemål. Allt från 2-axlade fordon till 4-axlade lastväxlare med släp för material och schaktkörning. Vi har även ett antal maskiner som klarar allt från 4 ton till 20 ton.

Fjärr / Industri & ADR

NLF erbjuder de flesta typer av fordon och fordonskombinationer. Allt från små pick-uper till fordon med kapell, skåp, kran, eller bakgavelhiss för lastning och lossning. Vi utför transporter i hela Sverige och i Europa.

Miljö, återvinning, Containers

NLF har en egen återvinningsanläggning för industri- och byggavfall där vi sorterar, krossar och förädlar olika typer av restprodukter. Vi har även ett brett utbud av containers och kärl för uthyrning.

Spolning & Slamsug, ADR

Vi har en större flotta av olika spol, sug och tankfordon. Vi kör även allt flytande material inkl ADR.

STOPP I AVLOPPET? Ring transportledningen för bokning 0587-125 68 / Journummer 070-542 88 63