Grus, Berg, Naturmaterial & Jord

Vid vår fastighet i Yxe söder om Lindesberg, bedriver vi sedan 70-talet i egen regi en grus- och bergtäkt. Vi levererar berg och grusmaterial till anläggningsarbeten, vägar, byggen och även industrin, exempelvis betong- och asfaltverk.

Tryck här för att läsa mer om vår täkt!

Fjärr / Industri & ADR

NLF erbjuder de flesta typer av fordon och fordonskombinationer för att tillgodose kundens krav och behov. Allt från små pick-uper till fordon med kapell, skåp, kran, eller bakgavelhiss för lastning och lossning.

Vi har under åren utvidgat vårt geografiska avstånd och utför transporter i hela Sverige och även internationellt i Europa.

Tryck här för att läsa mer om detta affärsområde!

Spolning & Slamsug, ADR

Vi har en större flotta av olika spol, sug och tankfordon. Vi kör även allt flytande inkl ADR. 
Stopp i avloppet? Vi hjälper dig!
Ring transportledningen för bokning. Tel: 0587-124 92
Journummer 070-542 88 63

Tryck här för att läsa mer om detta affärsområde!

Anläggning & Maskin

På transportsidan erbjuder vi ett brett sortiment av fordonskombinationer för att uppfylla varje kunds behov och önskemål. Allt från 2-axlade fordon till 4-axlade lastväxlare med släp för material och schaktkörning. Vi har även ett antal maskiner, från 4 ton till 20 ton.

Tryck här för att läsa mer om detta affärsområde!

Miljö, återvinning, Containers

NLF har egen återvinningsanläggning för industri- och byggavfall där vi sorterar, krossar och förädlar olika typer av restprodukter. Vi har även ett brett utbud av containers och kärl för uthyrning.

Tryck här för att läsa mer om detta affärsområde!